Svoz železa

Aside

Svoz starého železa a železného šrotu

Obec Terešov

pořádá 30.5.2020 dopoledne

SVOZ STARÉHO ŽELEZA A ŽELEZNÉHO ŠROTU

Zájemci o svoz nechť připraví železo na přístupné místo.

SvozOO

Aside

Svoz objemného odpadu

Kontejner na objemný odpad bude přistaven

v Terešově u transformátoru

od pátku 22.5.2020 do neděle 24.5.2020.

V Terešovské
Huti

od pátku 29.5.2020 do neděle 31.5.2020

Na návsi v Bílé Skále od pátku 5.6.2020 do neděle 7.6.2020.

Úřední hodiny

Aside

Obnovení úředních hodin

Počínaje dnem 23.4.2020 jsou opět obnoveny úřední hodiny obecního úřadu, každý čtvrtek od 16:00 do 18:00 hodin.

Přesto žádáme občany, ve všech případech kdy je to možné, o nahrazení osobní návštěvy písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem.

V případě nutné osobní návštěvy je potřeba dodržet nařízení o zakrytí dýchacích cest vhodnými prostředky jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

Prostory OÚ jsou pravidelně desinfikovány a jsou zde připraveny desinfekční prostředky pro ošetření rukou před nebo po návštěvě.

Zápis do MŠ Mlečice

Aside

Zápis do MŠ Mlečice

Na základě mimořádných opatření vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s onemocněním COVID-19, bude zápis do mateřské školy probíhat v období od 2. května do 16. května 2020 bez osobní přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

Podrobnosti včetně příloh naleznete zde.

Omezení úředních hodin OÚ Terešov

Aside

Omezení úředních hodin OÚ Terešov

V souvislosti s epidemií COVID-19 a v souladu s usnesením vlády č. 87/2020 Sb. dochází k „omezenému provozu“:

S účinností od 26.3.2020 do odvolání se úřední hodiny OÚ Terešov RUŠÍ.

Doporučuje se nahrazením osobního kontaktu písemným, elektronickým či telefonickým kontaktem ve všech případech, kdy je to možné, v nezbytně nutných případech je možné na úřadě určitou naléhavou úřední záležitost vyřídit osobně, ale vždy po předchozí e-mailové či telefonické domluvě.

 E-mail: obec.teresov@seznam.cz

Telefon starosta Roman Dibus: 724 161 310

Výňatek z usnesení vlády ze dne 18.3.2020

Aside

Výňatek z usnesení vlády ze dne 18.3.2020

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám pohyb a pobyt na všech místech mimo bydliště, bez ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa) jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének;

Vláda zakazuje s účinností od 19. března 2020 od 00:00 hod. všem osobám přítomnost v maloobchodních prodejnách potravin v čase mezi 7:00 hod. a 9:00 hod., a to s výjimkou osob starších 65 let věku a majitelů a zaměstnanců provozovatele prodejny nebo osob v obdobném poměru

Rozhodnutí Plzeňského kraje

Aside

Rozhodnutí Plzeňského kraje

Na základě rozhodnutí vedení Plzeňského kraje je od 19. března 2020 0:00 do odvolání zákaz vstupu, pohybu a pobytu cestujících bez ochranných prostředků dýchacích cest (respirátory, roušky, šátky, šály a jiné obdobné tkaniny a vhodné materiály) ve všech prostředcích veřejné drážní dopravy, osobní dopravy a veřejné linkové dopravy, včetně městských hromadných doprav na území Plzeňského kraje.

Usnesení vlády ČR č.98/2020

Aside

Usnesení vlády ČR č.98 ze dne 16.3.2020

Vláda

I. doporučuje osobám starším 70 let nevycházet po dobu trvání nouzového stavu mimo svá obydlí, s výjimkou návštěvy zdravotnického zařízení za účelem zajištění neodkladné zdravotní péče;

II. nařizuje starostům obcí zajistit osobám uvedeným v bodě I. tohoto usnesení pomoc při zvládání základních životních potřeb, včetně nákupů potravin a léků.

KO 2020

Aside

Odvoz komunálního odpadu v roce 2020

Oznamujeme občanům, že jsou v prodeji známky na popelnice na odvoz komunálního odpadu pro rok 2020.
Od 1.1.2020 dochází ke změně ceny známky.

počet svozů nádoba 110 l nádoba 240 l
26 1400,- Kč 2300,- Kč
jednorázový svoz 60,- Kč 110,- Kč

Známky na 26 svozů jsou v prodeji každý čtvrtek na OÚ Terešov.
Jednorázové známky jsou k dostání v prodejně U Hrabětů.

Popelnice je potřeba označit novou známkou nejpozději do konce měsíce února 2020.

Svoz komunálního odpadu probíhá:

  • V Terešově a Terešovské Huti každý čtvrtek v sudém týdnu
  • V Bílé Skále každý čtvrtek v lichém týdnu

Známky jsou určeny pouze pro fyzické osoby.
Firmy a podnikatelské subjekty mohou pro splnění své zákonné povinnosti uzavřít smlouvu o odvozu odpadů přímo s firmou RUMPOLD-R Rokycany.